Toimintalinja 2019

Urheiluseuran toimintalinja – Lá Team ry

Sisällys

1. Visio
2. Eettiset linjaukset
3. Seuratoiminnan tavoitteet
4. Käytännön toimintatapoja
4.1 Ryhmien muodostaminen
4.2 Harjoittelun määrä eri-ikäisillä / -tasoisilla
4.2.1 Salitilanteen vaikutus harjoitusten määrään
4.3 Kilpailuihin osallistuminen
4.3.1 Parien opastaminen kilpailu-uralle
4.3.2 Kilpailuilmoittautumiset
4.4 Maksut
4.4.1 Jäsenmaksut
4.4.2 Ryhmämaksut
4.4.3 Vierailevan valmennuksen maksut
4.4.4 Lisenssimaksut
4.5 Tiedotus ja markkinointi
4.6 Kilpailujen järjestäminen
4.7 Leirin järjestäminen
4.8 Talkootöihin osallistumisen periaatteet
4.9 Seuratoimijoiden rekrytointi
4.10 Seuratyöntekijöiden kiittäminen
4.11 Suhteet yhteistyökumppaneihin
5. Seuran organisaatio ja seuratoimijoiden roolit
5.1 Organisaatio
5.2 Seuratoimijoiden roolit ja tehtävienjako seurassa
6. Pelisäännöt
6.1 Tanssijoiden ja vanhempien pelisäännöt
6.2 Sali- ja musiikkisäännöt
7. Seuran toimintamuodot
Liitteet:
LIITE 1: Kilpailemaan? Opas kilpauraansa aloitteleville pareille ja heidän vanhemmilleen.
LIITE 2: Seuravalmennuksen sisältö ja linjaus
LIITE 3: Kilpailuiden talkootyölista
LIITE 4: Pelisäännöt
Toimintalinja Lá Team ry Lieto – päivitetty 2/2019

 

1. Visio
Lyhyen aikavälin visio:
Kaikki seurassamme harrastavat saavat oman ikä- ja taitotasonsa mukaista ohjausta ja valmennusta
sekä mahdollisuuden kehittyä omien tavoitteidensa mukaisesti.
Pidemmän aikavälin visio: Toiminta-alueellamme kilpatanssi lajina tunnetaan yleisesti ja tunnustetaan
urheilulajiksi, mikä mm. helpottaa harrastajamäärän lisäämistä.
Pitkän aikavälin visio: Tehdään seuraohjaajia kouluttamalla ja lähiseudun seurojen yhteistyötä
kehittämällä lounaisesta Suomesta yksi maan kilpatanssin keskuksista, joka tarjoaa hyvät harjoittelu- ja
kehittymismahdollisuudet kaikille halukkaille ikään ja taitotasoon katsomatta ja parantaa
mahdollisuuksia sopivan tanssiparin löytymiseen lähialueelta myös ylemmillä taitotasoilla.

 

2. Eettiset linjaukset Tasapuolisuus:
Seurassa noudatetaan tasapuolisuuden periaatetta. Kaikille tanssijoille annetaan samanlaiset
mahdollisuudet valmennuksen saamiseksi. Kaikkia kannustetaan jatkamaan lajin harrastamista
taitotasosta riippumatta. Lisäksi kaikille valmentajille tai sellaisiksi haluaville annetaan mahdollisuus
osallistua koulutuksiin, mikäli seuran taloudellinen tilanne sen sallii.
Kaikki yhdessä:
Yksi seuran tärkeistä toimintaperiaatteista on alusta alkaen ollut ”kaikki yhdessä”. Eli kaikki lasten ja
nuorten vanhemmat pyritään saamaan toimintaan mukaan heti alusta alkaen. Näin seuran toiminta ja
toimihenkilöt tulevat kaikille tutuksi ja samalla kokeneemmat vanhemmat voivat levittää tietojaan
eteenpäin uusille tulokkaille. Tämä myös parantaa seuran yhteishenkeä.
Päihteettömyys ja terveet elämäntavat:
Seura edistää kaikessa toiminnassaan terveitä elämäntapoja.

 

3. Seuratoiminnan tavoitteet
Seuran toiminnan tavoitteena on kasvattaa itsenäisiä, reippaita, suoraryhtisiä ja kohteliaita kansalaisia,
joille liikunta ja terveet elämäntavat ovat itsestäänselvyys.
Kilpailullisena tavoitteena on tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus valmennuksen saannin kautta
edetä kilpaurallaan niin pitkälle kuin parin omat taidot ja tavoitteet edellyttävät. Lisäksi tavoitteena on
saada pareja SM- ja GP-kilpailujen finaaleihin.
Seuran tavoitteena on tarjota Liedon sekä lähiseudun kuntien asukkaille mahdollisuus harrastaa
tanssia kunto-, kilpa- ja huippu-urheiluna ja kehittyä lajissa omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaan.
Toimintalinja Lá Team ry Lieto – päivitetty 2/2019

 

4. Käytännön toimintatapoja
4.1 Ryhmien muodostaminen
Uusi alkeisryhmä perustetaan silloin, kun ryhmään on tulossa riittävästi uusia tanssijoita (vähintään
viisi paria). Alkeisryhmiin voi tulla mukaan kesken kauden. Alkeisryhmiä ei ole muodostettu eri
ikäryhmille erikseen, vaan kaikenikäiset tanssijat aloittavat samassa alkeisryhmässä. Seurassa on kaksi
seuravalmennuksen valmennusryhmää. Ryhmäjaosta päättää seuran päävalmentaja syyskauden
alussa. Ryhmäjakoa voidaan tarpeen mukaan myös muuttaa kesken kauden.
4.2 Harjoittelun määrä eri-ikäisillä / tasoisilla
Alkeisryhmäläiset harjoittelevat pääsääntöisesti kerran viikossa. Myös seuravalmennuksen kilparyhmät
kokoontuvat kerran viikossa. Lisäksi kilpailevia pareja
kehotetaan osallistumaan viikoittaiseen practise-harjoitukseen.
Lähes kaikki kilpailevista pareista ottavat lisäksi säännöllisesti yksityistunteja joko seura- ja/tai
vierailevilta valmentajilta. C-A-luokan parit muokkaavat oman harjoitusaikataulunsa omia tavoitteitaan
vastaavaksi. Seura pyrkii siihen, että myös vierailevien valmentajien yksityistunteja olisi saatavilla
viikoittain.
4.2.1 Salitilanteen vaikutus harjoitusten määrään
Seuralla ei ole käytössään omaa salia. Salivuoroja anotaan Liedon kunnalta aina toimintakaudeksi
kerrallaan. Lietohallin tanssisali, Keskuskoulun liikuntasali sekä Pahkamäen koulun liikuntasali ovat
vakiintuneet seuran harjoittelupaikoiksi. Viikonpäivät ja kellonajat vaihtelevat vuosittain.
Toisinaan kunta peruu salivuoroja esim. koulun tilaisuuksien vuoksi, ja tämä on johtanut siihen, että
ryhmien tunteja on kaudessa jouduttu jättämään välillä väliin. Korvaavia kertoja ei aina salitilanteen
vuoksi pystytä järjestämään.
4.3 Kilpailuihin osallistuminen
4.3.1 Parien opastaminen kilpailu-uralle
Lá Teamissa pareja kannustetaan osallistumaan ensimmäisiin kilpailuihinsa yleensä noin vuoden
harjoittelun jälkeen. Ensimmäisiksi kisoiksi valitaan yleensä oman seuran kisat tai jotkut muut
lähiseudun kisat. Ensimmäisten kilpailujen jälkeen pareja pyritään jatkossakin rohkaisemaan
osallistumaan lähiseudun kilpailuihin.
Seurassa on laadittu kilpauraansa aloitteleville pareille ja heidän vanhemmilleen suunnattu opas (LIITE
1), jossa selostetaan kilpatanssin kilpailu- ja luokkajärjestelmää ja opastetaan, miten kilpailuissa
toimitaan. Lisäksi oppaaseen on tiivistetty lapsi- ja juniori-E -luokkien pukusäännöt. Oppaassa
kerrotaan myös, miten kilpailuihin ilmoittautuminen on seurassa järjestetty. Sinettivastaava jakaa
oppaan tai pyytää tutustumaan siihen seuran nettisivuilla ennen ensimmäisiä kilpailuja. Seurassa on
laadittu myös seuravalmennuksen sisältö ja linjaus (LIITE 2).
Omissa kisoissa on tarvittaessa lapsi- ja junioripareille nimetty oma ohjaaja, joka huolehtii, että parit
ovat oikeaan aikaan lattialla, jotta vanhemmat voiva
Toimintalinja Lá Team ry Lieto – päivitetty 2/2019
4.3.2 Kilpailuilmoittautumiset
Parit katsovat itselleen sopivat kilpailut liiton sivuilla olevasta kilpailukalenterista ja ilmoittautuvat
niihin 1.3. alkaen DanceCoren, tanssiurheiluliiton kautta.

Kaikille on tiedotettu seuran sivuilla olevasta
ilmoittautumisosoitteesta ja ilmoittautumiskäytännöstä.
4.4 Maksut
4.4.1 Jäsenmaksut
Seuran jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenmaksu kerätään tammikuussa kaikilta tanssijoilta sekä
syyskaudella kaikilta tuolloin mukaan tulleilta. Lisäksi jäsenmaksuja kerätään jokaisen tanssijan yhdeltä
huoltajalta. Jäsenmaksu ei ole huoltajalle pakollinen, mutta sen maksamista suositellaan, koska suurin
osa tanssijoista on alle 18-vuotiaita ja seuralla ei olisi ilman aikuisjäseniä henkilöitä esim. johtokuntaan.
Jäsenmaksun maksaneilla aikuisilla on äänioikeus seuran syys- ja kevätkokouksessa. Lisäksi seuralla voi
olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenmaksun suuruus on vähintään kymmenen euroa vuodessa.
Kannatusjäsenillä on läsnäolo-oikeus seuran syys- ja kevätkokouksissa, mutta ei äänioikeutta.
4.4.2 Ryhmämaksut
Ryhmämaksut kerätään kevät- ja syyskaudelta erikseen. Kilpatanssin alkeis-D –ryhmän (ryhmän kesto
60 min) maksu on seuran edustajalta 120 euroa / kausi ja D-A – seuravalmennusryhmän (ryhmän kesto
60 min) maksu on 120 euroa / kausi. Ryhmämaksu peritään kaikilta seuravalmennuksen
ryhmätunneille osallistuvilta tanssijoilta. Tanssija katsotaan ryhmän vakiojäseneksi sen jälkeen, kun
hän on osallistunut tunneille yhden kerran (toisin sanoen 1 kerran voi kokeilla ilmaiseksi).
Ryhmämaksu oikeuttaa yhteen ohjattuun ryhmätuntiin sekä mahdolliseen practise-harjoitukseen
viikossa (practisen kesto 90 min). Mikäli tanssija aloittaa kesken kauden, ryhmämaksun suuruudesta
sovitaan erikseen. Kerran perittyä ryhmä- ja jäsenmaksua ei palauteta vaikka tanssija lopettaisi kesken
kauden. Ryhmämaksu ei sisällä vakuutusta.
4.4.3 Vierailevan valmennuksen maksut
Näitä valmennusmaksuja kerätään niiltä, jotka osallistuvat vierailevien valmentajien ryhmä- tai
yksityistunneille. Yksityistuntien maksut määräytyvät valmennuksesta aiheutuneiden kulujen
perusteella.
4.4.4 Lisenssimaksut
Kaikkien kilpailevien tanssijoiden on maksettava Suomen Tanssiurheiluliiton lisenssimaksu
kalenterivuosittain. Seuran nettisivuilla muistutetaan pareja lisenssimaksun maksamisesta aina uuden
lisenssikauden alkaessa. Maksuohjeet löytyvät Suomen tanssiurheiluliiton sivuilta osoitteesta
www.suomisport.fi
Toimintalinja Lá Team ry Lieto – päivitetty 2/2019
4.5 Tiedotus ja markkinointi
4.5.1 Sisäinen tiedotus
Internetsivut
Seuralla on toimivat Internetsivut www.lateam-lieto.fi, joilla tiedotetaan kaikista ajankohtaisista
asioista. Sivuilta näkyvät mm. eri ryhmien toiminta-ajat ja -paikat, kaikille seuralaisille tarkoitetut
kokouskutsut, muut ajankohtaiset asiat, kuten muistutus lisenssin maksamisesta jne. Lisäksi sivuilla on
tietoa kilpatanssista yleensä. Internetsivuille merkitään mm. kaikki tavallisesta aikataulusta poikkeavat
tapahtumat, kuten salivuorojen ja/tai tuntien peruutukset, ylimääräiset harjoitukset, kokoukset,
tapahtumat yms.
Sähköposti
Sähköposti on myös tärkeä tiedotuskanava.
Tiedotteet
Seura laatii syyskauden alussa tiedotteen, jossa kerrotaan alkavan kauden toimintatavoista,
ryhmäajoista yms.
Teksti- ja WhatsApp -viestit
Kiireelliset asiat, esim. viime tipassa tapahtuvat tuntien peruuntumiset viestitään teksti-  tai WhatsApp viestein.
Etenkin kiireellisesti tapahtuva tiedotus pyritään järjestämään siten, että seura tiedottaa parin
pojan huoltajaa ja pojan huoltaja tiedottaa asiasta omaa pariaan.
4.5.2 Seuran toiminnan markkinointi
Alkavista ryhmistä tiedottaminen
Alkavista ryhmistä tiedotetaan seuran nettisivuilla.
Toisinaan seura tiedottaa alkavista ryhmistä myös Turun Tienoo viikkolehdessä.
Mainontaa saatetaan tehdään myös levittämällä tiedotteita kauppojen, koulujen, yms. ilmoitustauluille Liedossa ja lähikunnissa.
Muu seuran toiminnasta tiedottaminen
Kilpailujulistetta on levitetty Liedossa ja lähialueella mm. kauppojen ilmoitustaululle ja satunnaisesti
seura on ollut esillä myös Turun Tienoo -lehdessä. Isojen kilpailujen
yhteydessä ollaan oltu myös Turun Sanomissa. Lisäksi vuosittain nimetty vastuuhenkilö tiedottaa kilpailuista
etukäteen paikallislehdille ja niille on lähetetty tulosyhteenveto kilpailujen jälkeen.
Seura on ajoittain myös mukana Liedon kunnan järjestämissä tapahtumissa, mitä kautta lietolaiset
saavat kuulla seuran olemassaolosta ja voivat tutustua sen toimintaan.
4.6 Kilpailujen järjestäminen
Seura pyrkii järjestämään kahdet kilpailut vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Johtokunta huolehtii tarvittavista ennakkojärjestelyistä.
Ennen kisoja nimetty henkilö kerää talkootyölistan (LIITE 3), jolloin joka tehtävään saadaan nimettyä
vastuuhenkilö.
Toimintalinja Lá Team ry Lieto – päivitetty 2/2019
4.7 Leirin/valmennusviikonlopun järjestäminen
Seura järjestää joka syyskauden alussa kaikille taitotasoille ja kaikille ikäryhmille tarkoitetun
valmennusviikonlopun. Valmennusviikonloppuun ovat tervetulleita myös muiden seurojen tanssijat, kunhan tanssijoiden omat vakuutukset ovat kunnossa.
Osallistujamäärästä riippuen pyritään aina järjestämään sopivat ryhmät kaiken tasoisille. Alle
kouluikäiset saavat osallistua tähän valmennusviikonloppuun vain oman huoltajan seurassa.
4.8 Talkootöihin osallistumisen periaatteet
Lá Teamissa ei juuri ole tehty talkoita puhtaasti varainhankintamielessä. Muuten talkootyövoimaa on
tarvittu omien kilpailujen, kesäleirin/valmennusviikonlopun ja muiden seuran tapahtumien
järjestämiseen. Talkoilla hankitut varat menevät koko seuran yhteiseen käyttöön. Kaikkien
tanssijoiden huoltajia pyydetään osallistumaan talkoisiin. Talkootyöhön osallistuminen on edellytys
mahdollisten valmennusavustusten saamiselle.
4.9 Seuratoimijoiden rekrytointi
Kaikille halukkaille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan seuran toimintaan. Tanssijoiden vanhempien
ammattien ja vahvuuksien perusteella yritetään löytää seuratoiminnan erilaisiin tehtäviin eri alojen
asiantuntijoita.
4.10 Seuratyöntekijöiden kiittäminen ja palkitseminen
Seuratyöntekijöitä kiitetään sanallisesti.
4.11 Suhteet yhteistyökumppaneihin
Yhteistyö kunnan kanssa
Seura pyrkii osallistumaan Liedon kunnassa järjestettäviin tapahtumiin tuomalla niihin
tanssiesiintymisiä tai muulla tavoin toimintaansa esittelemällä.
Yhteistyökumppanit
Seuralla ei ole virallisia yhteistyösopimuksia yritysten kanssa. Monet lietolaiset ja lähiseudun kuntien
yritykset tukevat seuran toimintaa säännöllisesti lahjoittamalla kisoihin arpajaisvoittoja ja/tai
laittamalla maksullisen ilmoituksen kisojen käsiohjelmaan.

 

5. Seuran organisaatio ja seuratoimijoiden roolit
5.1. Organisaatio
Seuran organisaatiokaavio on:
syyskokous
johtokunta
puheenjohtaja
Toimintalinja Lá Team ry Lieto – päivitetty 2/2019

Seuran syyskokous, jossa äänivaltaisia ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet seuran jäsenmaksun
maksaneet henkilöt, valitsee seuralle puheenjohtajan ja johtokunnan. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja yksi varajäsen.
Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain.
Johtokuntaan voidaan valita 18 vuotta täyttäneitä seuran jäseniä. Johtokunta valitsee seuralle
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kolmen viimeksi mainitun ei
välttämättä tarvitse olla johtokunnan jäseniä. Lisäksi johtokunta jakaa muut vastuualueet jäsenilleen ja
perustaa tarvittaessa toimikuntia.
Lisäksi seuralla on kevätkokous, jossa äänivaltaisia ovat niin ikään kaikki 18 vuotta täyttäneet seuran
jäsenmaksun maksaneet henkilöt. Kevätkokous vahvistaa seuran vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle, puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.
Kutsu syys- ja kevätkokouksiin tulee näkyville seuran internetsivuille vähintään neljätoista vuorokautta
ennen kokousta.
Seurassa ei ole jaostoja.
Seuran sääntöjen mukaan johtokunnan tehtävät ovat seuraavat:
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.
4. Vastata seuran taloudesta.
5. Pitää jäsenluetteloa.
6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta.
5.2 Seuratoimijoiden roolit ja tehtävienjako seurassa
Seuratoimijoiden roolit määritellään ja vastuualueet jaetaan vuosittain kunkin johtokuntaan valitun
henkilön taipumusten, taitojen ja tietojen perusteella. Toisin sanoen esim. puheenjohtajan, sihteerin tehtävät voivat vaihdella sen mukaan, kuka kyseisiä tehtäviä kulloinkin hoitaa.
Johtokunta määrittelee vastuualueet ja suorittaa vastuualueiden jaon aina toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa.

 

6. Pelisäännöt
6.1 Tanssijoiden ja vanhempien pelisäännöt
Seura katselmoi ryhmissä ja vanhempien kanssa pelisäännöt. (LIITE 4)
Toimintalinja Lá Team ry Lieto – päivitetty 2/2019
6.2 Sali- ja musiikkisäännöt
Seurassa on laadittu myös salisäännöt, jotka opastavat tanssijan toimintaa harjoituksissa. Samoin on
laadittu myös säännöt musiikin soittamisesta. Säännöt katselmoidaan tarvittaessa tanssijoiden kanssa.
Sali- ja musiikkisäännöt löytyvät nettisivuilta. (LIITE 4)

 

7. Seuran toimintamuodot
Seurassa voi harrastaa kilpatanssia kaikilla tasoilla F-luokasta A-luokkaan.
Bailatino Kids –ryhmä voidaan perustaa kysynnän mukaan, mikäli ryhmässä on vähintään viisi osallistujaa.

Lattari-harrasteryhmä on bailatinon tyyppinen tanssi / kuntoryhmä ilman ikärajaa ja näin ollen avoin kaikille.

Esiintymiset:
Seuran tanssijat käyvät esiintymässä tilausten perusteella.

 

8. Yhteystietoja
Seuran internetsivut: www.lateam-lieto.net
Valmentajien, ohjaajien ja johtokunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät nettisivuilta.
Seuran harjoituspaikat:
Lietohallin tanssisali, Urheilutie, 21420 Lieto
Keskuskoulun liikuntasali, Opintie 1b, Lieto
Pahkamäen koulun liikuntasali, Vanha Tampereentie 1605, Lieto as.